Вітальна листівка компанії "ТСС"

Завдання: розробити листівку для привітання будівельників.

Листівка наочно ілюструє процес укладання труб.

Листівка наочно ілюструє процес укладання труб.